به نام خداچه جینگولی شده پرشین بلاگ!! باریکلااین روزها نیز با تغییرات گسترده توی زندگیم مواجهم. یهویی بیکار شدم، یهویی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
چهارشنبه 20 خرداد 94 سلام عرض میشه  وبلاگ نویسی یادم رفته بس که نیومدم  بااجازه شریفتون اینقدر روزها توی محل کار کله مبارکم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید
مرداد 97
1 پست
تیر 97
2 پست
خرداد 97
1 پست
مهر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
7 پست