اسفند 98
1 پست
اسفند 97
1 پست
آذر 97
3 پست
آبان 97
3 پست
مهر 97
2 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 97
2 پست
خرداد 97
1 پست
مهر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
7 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
رویاهای من ناکام نمی‌مانند....
خانه ام اَبری ست امّا؛ در خیالِ روزهای روشنم.....☀