سه شنبه 23 مهر 92

سلام چشمک

فردا عید قربان هست. پس اول از همه عید همه مبارک لبخند

کلاس ها رو به تعطیلی کشوندیم تقریبا! پنجشنبه کلاس ندارم.یکشنبه و دوشنبه هم همین طور! یعنی دارما اما تعطیلشون کردیم.از استادا خواهش نمودیم و گفتیم که عیدی بدن تا بچه های شهرستانی برن خونه اشون و حالشو ببرنخیال باطلگاوچران

امروز سر کلاس لبنی شیر خوردیم و کیک نیشخند هفته قبل کوییز گرفت استاد، یه چند نفری غایب بودن که استاد جریمه اشون کرد و گفت واسه این هفته شیر بخرن با کیک! خلاصه که خوردیم و عکس هم گرفتیم.عینکبقیه کلاسا هم به خیر گذشت. آزمایشگاه آسون بود هم خودش و هم کوییزش! تاریخ هم نیم ساعت زود تعطیل کرد واسه اوناییکه میتونن برن دعای عرفه.ما که نمی تونستیم.آخه سه ونیم تربیت بدنی داشتیم.افسوس

دیگه همین دیگه!

خوش باشیدبای بای

/ 3 نظر / 19 بازدید
مهدی

پس حسابی توی کلاسا خوش میگذرونید نه؟ فقط مواظب این خوردنیا باشید که فردا از همین شیر براتون یه ماستی میزنن که یه من کره روش باشه

بشار

ماهی هم به آرزوی دیرینه اش رسید آرزوی پرواز ... ولی عجب چنگالی داشت عقاب !!!

دخترک

خوبی :)