چهارشنبه 21 تیر 91

سلام من آمده ام وای وای! من آمده امنیشخند خوب چیه؟ گفتم یه شروع متفاوت داشته باشم.

من برگشتم دوستای خوبم.اونجاواسه همه کسایی که خودشونو دوست من میدونن و منم اونا رو دوست دارم دعا کردم.

جاتون خالی کلی توی حرم امام رضا (ع) صفا کردم.وااااااااای چقدر دوستش دارمقلبخیال باطل

بسی خوشحال شدم از دیدن نمرات زیبای خودم و به خودم افتخار کردم با دیدن نمره 20! از تفسیر قرآن!مژه و اینکه پایین ترین نمره ام 14 بود و این بسیار تا بسیار برایم خوشایند بود. (وا! چه طرز حرف زدنه؟)

خوب دیگه! حرف زیاد نمیزنم که حوصله خوندنشو داشته باشید.

مثل همیشه : دوستتون دارم ندیده!!!قلب

/ 6 نظر / 23 بازدید

خود را به که بسپارم وقتی که دلم تنگ است..... پیدا نکنم همدل دلها همه از سنگ است....... گویا که در این وادی از عشق نشانی نیست..... گر هست یکی عاشق آلوده به صد رنگ است ...... سلام دوست ارجمند وب زيبا ومطلبي كه نوشته اي بسيار جذابه با جديدترين نوشته هايم آپم ومنتظر حضور شما دوست ارجمند.....(پاييزفصل زيبا )....paez2012.persianblog.ir

بشار

تنهایی من تقدیر من نیست ... ترجیح من است !

بشار

بعضی ها گریه نمی کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گوشه ی چشمشان به کمین نشسته است !

بشار

برو به این جاده به بن بست برو ... یه نفر میونمون هست ! برو این صدا رو خاطرت از یاد برد ... بس که من خوندم و آواز نشد همه ی سعیمو کردم مگه نه ... من به هر دری زدم باز نشد دست تو رو شد ولی من باختم ... بس که بازی تو بی قاعده بود همه راز دلمو فهمیدم ... بس که این کار تو بی فایده بود رو به این جاده به بن بست برو ... یه نفر میونمون هست ! برو شک ندارم که تو برمیگردی ... فرصت خوب من ! از دست برو تو هنوزم با تنم غریبه ای .. من به عطر تنت عادت دارم تو کنار من دروغی وهمی ... من کنار تو حقیقت دارم باورم نمیشه که غمگینی ... اینکه میخندی به من یعنی نه از تو میپرسم بگی شاید تو هم ... و سکوتت دائما یعنی نه رو به این جاده به بن بست برو ... یه نفر میونمون هست ! برو شک ندارم که تو برمیگردی ... فرصت خوب من ! از دست برو

بشار

هفت سفارش مولانا : گشاده دست باش ، جاری باش ، کمک کن ( مثل رود ) با شفقت و مهرلان باش ( مثل خورشید ) اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان ( مثل شب ) وقتی عصبانی شدی خاموش باش ( مثل مرگ ) متواضع باش و کبر نداشته باش ( مثل خاک ) بخشش و عفو داشته باش ( مثل دریا ) اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش ( مثل آینه )

بشار

بی خودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود بی خودی حرص خوردیم سهممان کم نشود ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم ... ما به هم بد کردیم ما به هم بد گفتیم ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم ! از شما می پرسم : ما که را گول زدیم ؟