شنبه 22 مرداد 90 (12 ماه رمضون)

قالب وبلاگو عوض کردم. نمیدونم چرا؟ اما احساس میکنم به تنوع احتیاج دارم و با عوض کردن قالب وبلاگ شاید میخوام این به این تنوعه برسم.

شدیدا دلم میخوام یه دوست صمیمی داشته باشم که هروقت بخوام دردسترس باشه. یه دوست اینترنتی پیدا کردم که اونم شش سال از خودم کوچیکترهناراحت همونطور که حدس میزدم، روزی که رفتیم همدیگرو ببینیم با دیدنم تعجب کرد و گفت : وقتی گفتی نوزده سالته توقع داشتم یه جور دیگه ببینمتسوال منم گفتم میدونستم اینو میگی. محاله یکی منو ببینه و این حرفو نزنهنگران

دلم واسه نجمه جونم تنگیدهگریه هرچند میدونم اگر ببینمش هم نمیتونم حرفای دلمو بهش بزنم. میدونی! دلم یه دوستی میخواد که بامن باشه. که حرفامو بفهمه. که وقتی راجع به نگرانیام باهاش حرف میزنم سرزنش و نصیحت کردنش شروع نشه.

دلم یه گوش شنوا میخواد...!

/ 1 نظر / 22 بازدید
اژدر

واقعا؟نمیدونستم.اگه خواستید می تونید به این وبلاگ برید.