چهارشنبه 8 خرداد92

سلامچشمک

امروز چهارشنبه است! ساعت ده و پانزده دقیقه! اینجا دانشگاه است.اینترنت رایگاننیشخندعینکخیال باطل

بالاخره ما به نت رایگان و مفتکی دست یافتیم. هوراخنده

این هفته هم تموم شد.هفته آخر از ترم ششم! یکشنبه هم میانترم داریم البته، اما امروز دیگه روز آخر بود رسما".لبخند

دوشنبه با زری رفتیم خونه زهرا مهمونیلبخند دوشنبه عصر رفتیم و شب موندیم. کلی گفتیم و خندیدیم و خوش گذشت.شیطنت ها کردیم و خاطراتی بس به یادماندنی ساختیم.نیشخندخداوند مارا ببخشاید بابت ایجاد مزاحمتهازبانخجالت روز بعدشم تا ساعت ده خوابیدیم.تا حالا چندباری با زهرا خونه همدیگه رفته بودیم اما همش یه جوری بود که صبح زود یا کلاس داشتیم یا بازدید. بالاخره دیروز به مراد دلمون رسیدیم و تونستیم یه شب تا دیروقت بیدار باشیم و چرت و پرت بگیم بدون اینکه نگران صبح زود بیدار شدن باشیم.خیال باطل روز بعدشم ساعت یک، سه تایی باهم اومدیم دانشگاه.

پنجشنبه احتمالا" خاله اینا از لار میان. یکشنبه هم من امتحان دارم هم مامانم (مامانم معلم هستن)خلاصه که از الان نگران تنها موندن مهمونا هستیم.ناراحت هرچند رودربایستی  نداریم ولی خوب...

نجمه تا هیجدهم امتحان داره و مطمئنم امسال نمیان کرمان.نگران من دلم واسش تنگ شده.

اینم از این هفته! هفته خوبی بود کلا".

روز خوشچشمکبای بای

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
اشرف

سلام حدیث خانم،بالاخره به نت مفتی دست یافتیا...[خنده] معلومه حسابی خوش گذروندی[چشمک] ایام به کامت باشه خانمی[ماچ]