چهارشنبه 2 مرداد 92

سلام

اصن من در عجبم این چه وضعشه؟ نه ماه سال میری مدرسه و دانشگاه و منتظری تابستون بیاد، تابستون که میاد دلت هوای همون نه ماه دیگه رو میکنهمتفکرمنتظر

اصن تابستون واقعا چه لذتی درش هست؟ والا ما که صبح تا لنگ ظهر خوابیم و بعدشم کلا" ول معطل! مخصوصا" ماه رمضون که از خونه بیرون هم نمیریم تا مبادا یه ذره تشنگی و گرسنگی فشار بیارهخنده پس فلسفه این روزه گرفتن چیه؟نیشخند

همین دیگه! حرفی ندارم. اومدم بگم من حوصله ام سر رفته گریه

البته یه ذره بی شعور شدم. انگار نه انگار ده روز رفتم ددر دودورشیطان

/ 2 نظر / 3 بازدید
ashraf

سلام خانمی,چه بی اعصاب شدی؟اشکال نداره آدم وقتی از مسافرت بر میگرده یه کم دپرس میشه... خب برو بیرون تا تشنه ت بشه و روزه هم معنا پیدا کنه(نیشخند)

نسیبه جون

سلام مش حدیث:‏)زیارتاقبول اره منم وقتی ازمسافرت برمیگردم دپرس میشم؛دقیقاعین منی منتظرتابستون بودم ولی حالادلم واسه حرم درحدتوصیف نشدنی تنگ شده؛