شنبه 7 آبان 90

پنجشنبه رفتیم با بچه ها سلف واسه نهار! از کارت دانشجوییمون به عنوان کارت تغذیه استفاده میکنیم.جاتون خالی غذامون رو خوردیم و بعد هم رفتیم کلاس اقتصاد. پنجشنبه ها کلا" بهمون خوش می گذره. اما وقتی داشتیم برمی گشتیم، توی خط واحد موقع برداشتن کارت بلیط خط واحد، فهمیدم کارت دانشجوییم نیستتعجبنگران همه کیفمو زیر و رو کردم اما نبود که نبود.حتی وقتی رسیدم خونه، کیفمو دادم به مامانم تا باز بگرده.اما نبودگریه حدس زدم باید توی سلف جا گذاشته باشم. اس دادم به یکی از دوستام که خوابگاه دانشگاه بود و گفتم واسه شام که میره سلف ببینه کارتم اونجاست یا نه.اما اونم گفت شنبه میره سلف!

خلاصه اینکه همچنان از کارتم بی خبرم. الان به دوستم دوباره اس دادم که بره سلف.خدا کنه پیدا بشه. اصلا" حوصله ندارم بدوم دنبال المثنی و این حرفا...

خدایا! خواهش میکنم کارتم توی سلف باشه...

/ 0 نظر / 23 بازدید